Kampanjer/analyser

Kampanjhantering, varför?

Framgångsrika insamlings- och medlemsorganisationer bedriver en genomtänkt kampanjverksamhet där man löpande följer upp utfallet. Kampanjerna inbegriper såväl ett genomtänkt budskap som ett medvetet val av målgrupp. Innan man genomför en stor och kostsam kampanjaktivitet har man genomfört mindre testkampanjer för att öka säkerheten för att det ska bli en lyckad kampanjaktivitet. KomMed Cloud har ett bra stöd för ovanstående.

Vilken typ av kampanjer kan man hantera i KomMed Cloud?

 1. Insamlingskampanjer (målet är en gåva)
  1. Engångsgåvor
  2. Avtalsgåvor (fasta månadsbelopp eller fadderskap)
  3. Uppgraderingskampanjer
 2. Medlemsvärvningskampanjer (målet är en värvad medlem)
 3. Evenemangskampanjer (målet är en anmälan till ett evenemang)

Vilka kampanjaktiviteter kan man arbeta med?

 1. Postala kampanjer
 2. Mejlkampanjer
 3. SMS-kampanjer (eget insamlingsnummer 72 980)
 4. TM-kampanjer
 5. Andra typer av kampanjer som FaceToFace eller DoorToDoor

Hur kan man dela in kampanjer?

 1. Kampanjer kan skapas i en trädstruktur där man kan dela in kampanjer i ett valfritt antal grupper. Det är även möjligt att dela en in större kampanjaktivitet i ett valfritt antal undergrupper.
 2. En kampanj definieras som regel med ett start- och ett slutdatum.
 3. Man kan budgetera kostnader för kampanjer och följa upp lönsamheten.

Kan en kampanj destineras till ett förutbestämt ändamål?

Ja, en kampanj kan inbegripa ett eller flera ändamål av insamlade medel.

Hur knyter man målgruppen till en kampanj?

En kampanj förses med ett genomfört urval av adresser. Se nedan.

Hur skapas adressurval i KomMed Cloud?

Adressurval kan ske baserat på valfria data i databasen. Det är exempelvis möjligt att söka fram personer i viss ålder som bor inom ett visst geografiskt område. Denna typ av urval kan kombineras med villkor som baseras på givarbeteende, medlemskap, intresseområde eller annat engagemang i organisationen.

Hur kan man vidareförädla en framsökt urvalsgrupp?

Innan man definitivt bestämmer målgruppen i en kampanj kan man analysera gruppen på olika sätt exempelvis åldersmässigt, geografiskt (grafisk karta) eller baserat på givarbeteende. När man fastställt urvalsgruppen knyts urvalsgruppen till kampanjen.

Kan man spara och återanvända en urvalsgrupp?

Ja, i KomMed Cloud är det möjligt att spara och ge namn åt ett urval för senare återanvändning. När urvalet återanvänds sker ett nytt urval baserat på de sparade villkoren. Det innebär att även nya personer som omfattas av urvalsvillkoret kommer med. Även nu aktuella adresser.

Hur kan man analysera ett kampanjutfall?

KomMed Cloud möjliggör en enkel uppföljning/analys av kampanjutfallet, ofta i grafisk form. Olika kampanjer kan ställas mot varandra för att jämföra utfallet. Kampanjanalyser är en viktig grund inför planering av framtida kampanjer.

Kan man även följa upp hur givandet utvecklats för olika grupper av personer?

Ja, i KomMed Cloud är det möjligt att ta fram analyser direkt utifrån data som lagras kring givaren/ medlemmen och som inte är direkt kampanjrelaterat. Man kan exempelvis hitta alla givare som skänkt mer än ett visst belopp till ett visst ändamål på minst tre gåvor under 24 månader.

KomMed erbjuder konsultationsstöd i samband av upplägg och utvärdering av kundernas kampanjverksamhet.