Tillbaka till StartsidanJag vill att en säljare kontaktar mig

Nyckeltal och snitt

Genom att sammanställa anonyma data från KomMed Clouds kunder får vi tillgång till marknadens mest detaljerade nyckeltal, snitt och trender. Nedan presenteras tre nyckeltal från KomMed Cloud-gruppen, ställ gärna våra siffror i relation till din egen organisations.

KomMed Cloud kunder kan beställa analyser på sitt data ställt mot kundsnittet på ett stort antal sätt. Det kan t.ex. vara privat/företags/organisationsgivande, månads- och spontangivande, betalkanal mm.

Snittgåva 2013, privata givare
I siffran ingår alla gåvor skänkta av privatpersoner som registrerats av KomMed Clouds kunder under 2013. Snittgåvan tar inte hänsyn till hur, när på året och varför gåvan skänktes utan är uträknad som summa inbetald delat med antal skänkta gåvor.

214 SEK

Snittgåva 2013, sms-gåvor
I siffran ingår alla gåvor som betalats via SMS av givarna till KomMed Clouds kunder under 2013. Snittinbetalningen är uträknad på både spontan-sms och månadsgivande via SMS. Alla SMS-gåvor är med i underlaget, oavsett om de är skänkta av privatpersoner, företag eller andra.

83 SEK

Fördelning av webbgåvor över tid, per månad
Genom att titta på hur stor andel av KomMed Clouds kunders intäkter som kommer via internetbetalningar (kort eller internetbank) per månad över året får vi fram grafen nedan. Tidsspannet som grafen visar är de senaste tre åren och varje »tagg« är en månad. Noterbart är att de högsta »taggarna« står december månad och under 2013 stod gåvor via internet då för över 7% av KomMed Clouds kunders intäkter.