Adresskvalitet

CRM-kvalitet

Att kontinuerligt underhålla sitt adressregister är ett enkelt sätt att både spara pengar och nå en större nöjdhet bland sina givare och medlemmar. Utöver uppdatering mot folkbokföringen kan KomMeds samarbetspartners (i Sverige Donor4Life AB) hjälpa till med regelbundna genomgångar av databasen för att säkerställa att personuppgiftslagen (PUL) följs och att utskick endast riktas till aktiva givare och medlemmar.

INAKTIVA
GIVARE

För att följa personuppgiftslagen får en organisation endast spara personuppgifter på person man har en aktiv relation med. KomMed tar tillsammans med er organisation fram vad som passar just er bäst och genomför avpersonifiering med överenskommet intervall.

+

 

AVLIDNA
GIVARE

Att spara namn- och adressinformation om avlidna är något man vill undvika. Genom att låta KomMed regelbundet ta hand om avpersonifiering av avlidna garanteras ni ett register där informationen kring avlidna givare och medlemmar hanterats på ett korrekt sätt.

+

 

SÖKA
DUBBLETTER

Risken att få in dubbletter i sitt register ökar med antalet vägar en person kan kommunicera med organisationen. KomMed kan identifiera misstänkta dubbletter på namn-, adress, -e-post-, och telefonnummer och presentera resultatet för er.

+

 

HANTERA
DUBBLETTER

Att slå samman identifierade dubbletter leder till ett renare register samt en bättre 360-graders-vy över givaren/medlemmen. KomMed har lång erfarenhet av att hantera sammanslagningar av dubbletter och kan hjälpa er med det.

+